Blog

Vánoční program starší skupiny

Adventní měsíc zakončil vánočním programem „Děti dětem“, který pro všechny děti naši školky připravili naši předškoláci v duchu tradice příslušníků české národnostní menšiny, což je základním posláním naší České mateřské školy Ferdy Mravence.
Obrázky…