Dokumenti

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

Odluka o imenovanju osobe odgovorne za održavanje, brigu o sustavu i mjerama kontrole iz procjene rizika

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2024.-30.06.2024.

Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika zaposlenih u ČDV Ferde Mravenca Daruvar

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja ČDV Ferde Mravenca, Odluka

Donacije 2024.

I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU

Godišnji plan i program rada ČDV Ferde Mravenca u pedagoškoj godini 2023./2024.

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2023.-31.12.3023.

Financijski plan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu

Registar ugovora i okvirnih sporazuma za 2023. godinu

pdf_icon Kurikulum Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar za pedagošku 2023./2024. godinu

pdf_iconII. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu

-II. rebalans – naslovnica
-II. rebalans – prihodi
-II. rebalans – rashodi
-II. rebalans – obrazloženje

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE I ZAMJENICA POVJERLJIVE OSOBE U USTANOVI

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZA ZAŠTITU DOSTOJANSTVA RADNIKA

PRAVILNIK O PLAĆAMA, NAKNADAMA PLAĆE I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA ZAPOSLENIKA ČDV FERDE MRAVENCA DARUVAR

pdf_iconPravilnik o radu

pdf_iconObrasci za roditelje

pdf_icon Upitnik za samoprocjenu tijela javne vlasti

pdf_iconPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023.
-Obrazloženje uz polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2023.

pdf_iconI. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu
-I. rebalans – naslovnica
-I. rebalans – prihodi
-I. rebalans – rashodi
-I. rebalans – obrazloženje

pdf_iconGodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.

-Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.
-Obrazloženje uz godišnje izvršenje financijskog plana za 2022.

pdf_iconIzjava o pristupačnosti

pdf_iconDonacije 2023.

pdf_iconFinancijsko izvješće za razdoblje 1.1.2022.-31.12.3022.
Referentna stranica 1.1.2022.-31.12.3022.
– Financijsko izvješće 1.1.2022.-31.12.3022.
Bilješke uz financijsko izvješće 1.1.2022.-31.12.3022

pdf_iconStatut Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar (pročišćeni tekst)

pdf_iconIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

pdf_iconPlan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

pdf_iconFinancijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
-Sažetak
-Prihodi
-Rashodi
-Obrazloženje

pdf_iconII. izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
-II. rebalans – naslovnica
-II. rebalans – prihodi
-II. rebalans – rashodi
-II. rebalans – obrazloženje

pdf_iconPolugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.
-Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.
-Obrazloženje uz polugodišnje izvršenje financijskog plana za 2022.

pdf_iconGodišnji plan i program rada  Češkog dječjeg vrtića  Ferde Mravenca Daruvar, pedagoška godina 2022./2023.

pdf_iconOdluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o radu 2021-2022

pdf_iconGodišnje izvješće o radu 2021-2022

pdf_iconNatječaj za prijam u radni odnos – glavna medicinska sestra za rad u jaslicama

pdf_iconNatječaj za prijam u radni odnos – voditelj računovodstva

pdf_iconReferentna stranica financijskog izvješća za razdoblje 1.1.2021.-31.12.2021.

pdf_iconFinancijsko izvješće za razdoblje 1.1.2021. – 31.12.2021.

pdf_iconBilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2021. – 31.12.2021.

pdf_iconIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

pdf_iconPlana nabave za 2022. g.

pdf_iconObrazloženje financijskog plana za 2022. g.

pdf_iconFinancijski plan za 2022. g.

pdf_iconII. rebalans financijskog plana za 2021. g.

pdf_iconGodišnji plan i program rada za 2021. – 2022. godinu

pdf_iconGodišnje izvješće o radu, 2020.-2021.

pdf_iconPrijavnica

pdf_iconFinancijsko izvješće za razdoblje 1.1.2020. – 31.12.2020.

pdf_iconBilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2020. – 31.12.2020.

pdf_iconGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

pdf_iconObrazloženje Financijskog plana za 2021. g.

pdf_iconPlan nabave za 2021.g.

pdf_iconFinancijski plan za 2021. g. i projekcije za 2022. i 2023. g.

pdf_iconII. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. g.

pdf_iconObrazloženje II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. g.

pdf_iconNatječaj

pdf_iconGodišnje izvješće 2019. – 2020.

pdf_iconGodišnji plan i program 2020-2021

pdf_iconKurikulum novi

pdf_iconFinancijsko izvješće za 1.1.2019.-31.12.2019. g.

pdf_iconBilješke uz financijsko izvješće za 1.1.2019. – 31.12.2019. g.

pdf_iconGodišnje izvješće o pravu na pristup informacijama za 2019.

pdf_iconZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

pdf_iconZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdf_iconOdluka-službenik za informiranje

pdf_iconPRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

pdf_iconZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA pdf.

pdf_iconPlan nabave za 2020. godinu

pdf_iconFinancijski plan za 2020.g

pdf_iconObrazloženje fin.plana 2020.g

pdf_iconGodišnji plan i program 2019-2020

pdf_iconGodišnje Izvješće 2018-2019.za web

pdf_iconGodišnje Izvješće 2018-2019.

pdf_iconRegistar-ugovora-2019

pdf_iconRegistar ugovora za 2018. g.

pdf_iconBilješke uz Financijsko izvješće za 2018. g.

pdf_iconFinancijsko izvješće za 2018. g.

pdf_iconFinancijski plan za 2019. godinu

pdf_iconPlan nabave za 2019.god.

pdf_iconPravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

pdf_iconBilješke uz Financijsko izvješće za 2017. godinu

pdf_iconFinancijsko izvješće za 2017. godinu

pdf_iconPlan nabave za 2018. godinu

pdf_iconFinancijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

pdf_iconProcedura naplate prihoda vrtića

pdf_iconFinancijsko izvješće za 2016. godinu 

pdf_iconBilješke 2016-12 i Tablice uz obvezne Bilješke

pdf_iconGodišnji plan i program 2016-2017

pdf_iconGodišnje izvješće o realizaciji Plana i programa 2015-2016

pdf_iconPlan nabave za 2017. godinu

pdf_iconFinancijski plan za 2017. godinu

pdf_iconKatalog informacija

pdf_iconZahtjev za pristup informacijama

pdf_iconZakon-o-predškolskom-odgoju-i-obrazovanju

pdf_iconFinancijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. g.

pdf_iconPlan nabave za 2016. g.

pdf_iconFinancijski plan za 2016. g.

pdf_iconOdluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika vrtića u cijeni programa dječjih vrtića Grada Daruvara

pdf_iconIzvještaj 2014.

pdf_icon Izvješta o prihodima i rashodima 2014.

pdf_iconIzvještaj o promjenama u vrijednosti 2014.

pdf_iconBilanca 2014.

pdf_iconObveze 2014.

pdf_iconFinancijski plan – prihodi 2014.

pdf_iconFinancijski plan – rashodi 2014.

pdf_iconBilješke 2014.

pdf_iconGodišnji plan i program rada Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar – pedagoška godina 2014./2015.

pdf_iconIzvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar – pedagoška godina 2013./2014.

pdf_icon Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar – pedagoška godina 2012./2013.

pdf_icon Godišnji plan i program rada Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar – pedagoška godina 2013./2014.

xls_icon Financijski plan za 2014. g.

pdf_icon Statut Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca Daruvar

pdf_icon Plan javne nabave za 2013. godinu

pdf_icon Plan javne nabave za 2014. godinu

pdf_icon Pravilnik o radu