Blog

Dječji tjedan 2023.

Završetak Dječjeg tjedna obilježen bogatim aktivnostima u centrima na otvorenom u koji su bile uključene vrtićke i jadličke skupine. Crtalo se, izrađivale se maske, igrale se pokretne igre, glumilo se a najmlađi su bili vjerna publika i po želji su se i uključivali.

Dětský týden vyvrcholil dnešním aktivitami na dětské terase a hríšti-dvorečku. Kreslilo se, stříhalo, hraly se pohybové hry, s padákem, Na kočku a na myšku, hraly se divadelka “O veliké řepě” a “O koblížkovi”.

Obrázky...