All posts by Vlatka Vondra

Školka ve Erasmus+ projektu

V Slovenském městě Martině probihala domluva o realizaci mezinarodního projektu v ramci Erasmus+ pod názvem “Ukáž své město!” V projektu se podili školky z Českého Jičina, Polského Kaliszi, Slovenského Martína a Chorvatsko bude zastupovat Česká mateřská školka – naše školka. Na domluvě přítomné bili naše vychovatelky Željka, Anička a ředitelka Zdenka.


U okviru Erasmus+ projekta u gradu Martinu u Slovačkoj od 5.-9.11. u tijeku su dogovori o realizaciji projekta pod nazivom “Pokaži svoj grad!” U njemu sudjeluju vrtići iz Slovačke- grada Martina, Češke- grada Jičina, Poljskog grada Kaliszi i iz Hravatske naš češki vrtić. Vrtić predstavljaju odgojiteljice Željka, Anička i ravnateljica Zdenka.

Týden ditěte / Dječji tjedan – druženje

Danas je naš vrtić u okviru Dječjeg tjedna bio domaćin druženja Češkog dječjeg vrtića iz Končanice, Vladimira Nazora i Sirača. Program pod nazivom Djeca djeci izvela su djeca starije predškolske skupine za goste.


Dnes v ramci Týdne ditěte naše školka byla hostitelkou České mateřské škole z Končenic, MŠ ze Sirače a MŠVladimira Nazora. Děti Starší skupiny předvedly program za hosté.