Blog

Stručni rad logopeda

Za djecu starijih skupina koje imaju govorne poteškoće organiziran je stručni rad koji provodi dipl. logoped Valentina Kolek.

—————-

Hovorová cvičeni s dětmi dle potřeb provádi dipl. logopedka Valentina Koleková.