Blog

Výlet do Ivanového sela

Na výlet do Ivanového sela 15. října výjela starší a střední skupina, v rámci týdna jídla. Návštivily tam Etnografickou sbírku, Českou základní školu a také kostel.