Blog

Školka ve Erasmus+ projektu

V Slovenském městě Martině probihala domluva o realizaci mezinarodního projektu v ramci Erasmus+ pod názvem “Ukáž své město!” V projektu se podili školky z Českého Jičina, Polského Kaliszi, Slovenského Martína a Chorvatsko bude zastupovat Česká mateřská školka – naše školka. Na domluvě přítomné bili naše vychovatelky Željka, Anička a ředitelka Zdenka.


U okviru Erasmus+ projekta u gradu Martinu u Slovačkoj od 5.-9.11. u tijeku su dogovori o realizaciji projekta pod nazivom “Pokaži svoj grad!” U njemu sudjeluju vrtići iz Slovačke- grada Martina, Češke- grada Jičina, Poljskog grada Kaliszi i iz Hravatske naš češki vrtić. Vrtić predstavljaju odgojiteljice Željka, Anička i ravnateljica Zdenka.