Blog

Dětský týden – Dječji tjedan

Děti tří mateřských výchovných skupin České mateřské školy Ferdy Mravence dnes označily Dětský týden a příchod podzimu závěrečnou “Olympiádou dětských her” na hřišti MŠ – Dvorečku. Brambory se nosily na lžíci, sázely se a vybíraly, a skákalo se v pytli. Děti z mateřských skupin fandily z terasy. Všichni účastníci byli vítězi. Dostali medaile ve tvaru jablka a lízátka.

Danas su djeca triju vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina Češkog dječjeg vrtića Ferde Mravenca na vrtićkom igralištu – dvorečku, završnom „Olimpijadom dječjih igara“ obilježila Dječji tjedan i dolazak jeseni. Nosio se krumpir na žlici, sadio se i vadio krumpir i skakalo se u vrećama. Djeca jasličkih skupina su s terase navijala. Pobjednici su bili svi sudionici. Dobili su medalje u obliku jabuke i lizalicu.
Obrázky…